ค่ายเด็กเหนือ ครั้งที่ 1 (9-10 พ.ค. 2560)

ค่ายเด็กเหนือ ครั้งที่ 1 ตอน “บ้านนี้มีรัก” วันที่ 9-10 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิเรสคิววันประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิส่องสว่าง และคริสตจักรแสงธรรม (อ.เชียงคำ จ.พะเยา) ได้จัดค่ายส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 47 คน (เป็นเด็กชนเผ่าม้ง, เย้า, ไทลื้อ และพื้นเมืองล้านนา) *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์) (คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 67 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 67 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 1 มี.ค. 60) ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 87 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม) *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 22 ก.พ. 60) ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 80 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา, ไทลื้อ, ม้ง, เย้า, ไทย-พม่า) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม) *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

ครั้งที่ 65 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 65 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 17 ก.พ. 60) ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 40 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา, ไทลื้อ) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม) *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 10 ก.พ. 60) ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 67 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม) *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

สวัสดีปีใหม่และรายงานผลกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น (ม.ค. 60)

ช่วงต้นปีใหม่ ปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสไปมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และรายงานผลงานดำเนินงานปี 2559 ที่ผ่านมากับ นายอำเภอเชียงคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ณ ที่ทำการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา พร้อมกันนั้นได้ไปสวัสดีปีใหม่ที่ อบต.หย่วน, รพ.สต.หย่วน, รพ.เชียงคำ *สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่! (คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์) (คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)