ครั้งที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (วันที่ 16 ก.ค. 58) ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 80 คน (ชาวม้ง, ลาหู่) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 5 หอพักนักเรียนทิโมธี และหอพักนักเรียนร่มพระคุณ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

  โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5 หอพักนักเรียนทิโมธี และหอพักนักเรียนร่มพระคุณ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยจัดที่คริสตจักรแสงธรรม (วันที่ 14 ก.ค. 58) จำนวน 34 คน (ชาวม้ง, อาข่า, เย้า, จีนฮ่อ, พื้นเมืองล้านนา)       คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ (โรงเรียน / ชุมชน / องค์กรในพื้นที่)

  โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ (โรงเรียน / ชุมชน / องค์กรในพื้นที่) ***เอกสารสำคัญจากทางราชการ ได้มีการจัดการอบรมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และเยาวชนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 5,131 คน สรุปแล้ว 25 หมู่บ้าน, 3 หอพักนักเรียน, 3 กิจกรรมหรือค่ายอบรม, 32 สถานศึกษา (update 1 มี.ค. 60) เพื่อให้ตระหนักรู้และป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีการลงพื้นที่ใน จ.พะเยา-จ.เชียงราย ได้แก่ (คลิ๊กดูรูปได้ที่ชื่อ) ครั้งที่ 67 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 1 มี.ค. 60) ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 87 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา) ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 22 ก.พ. 60)…

ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์   ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 2 ก.ค.58) ระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 108 คน (ม้ง, พื้นเมืองล้านนา)     คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 16 มิ.ย. 58) ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 61คน (เป็นคนพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)  

ครั้งที่ 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (วันที่ 28 พ.ค. 58) ระดับชั้น ป.5-ม.3 จำนวน 101 คน (ไทยใหญ่, มูเซอ, จีนฮ่อ, อาข่า, เย้า, พื้นเมืองล้านนา) คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ (หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)