โครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ (โรงเรียน / ชุมชน / องค์กรในพื้นที่)

***เอกสารสำคัญจากทางราชการ

ได้มีการจัดการอบรมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และเยาวชนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 5,131 คน สรุปแล้ว 25 หมู่บ้าน, 3 หอพักนักเรียน, 3 กิจกรรมหรือค่ายอบรม, 32 สถานศึกษา (update 1 มี.ค. 60) เพื่อให้ตระหนักรู้และป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกลวงให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีการลงพื้นที่ใน จ.พะเยา-จ.เชียงราย ได้แก่

(คลิ๊กดูรูปได้ที่ชื่อ)

ครั้งที่ 67 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 1 มี.ค. 60)
ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 87 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านสถาน อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 22 ก.พ. 60)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 80 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา, ไทลื้อ, ม้ง, ไทย-พม่า)

ครั้งที่ 65 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 17 ก.พ. 60)
ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 40 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา, ไทลื้อ)

ครั้งที่ 64 โรงเรียนบ้านป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 10 ก.พ. 60)
ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 67 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 63 โรงเรียนบ้านปางวัว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 8 ธ.ค. 59)
ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 28 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 62 กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองล้อมรั้วด้วยรัก ณ ร.ร.ภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา จำนวน 117 คน (วันที่ 11 พ.ย. 59)

ครั้งที่ 60 และ 61 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา (ชาวม้ง, ชาวเย้า, ชาวอาข่าและชาวพื้นเมืองล้านนา)
วันที่ 14 ก.ย. 59 ระดับชั้น ม.4 จำนวน 127 คน
วันที่ 10 พ.ย. 59 ระดับชั้น ม.2 จำนวน 112 คน (ร่วมในกิจกรรมเดย์แคมป์ วัยรุ่นวัยใส@ทักษะชีวิต)

ครั้งที่ 59 โรงเรียนบ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 9 ก.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 39 คน (ชาวม้งและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 57 และ 58 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา (ชาวม้ง, ชาวเย้า, ชาวอาข่าและชาวพื้นเมืองล้านนา)
วันที่ 26 ส.ค. 59 ระดับชั้น ม.6 จำนวน 159 คน
วันที่ 7 ก.ย. 59 ระดับชั้น ม.5 จำนวน 82 คน

ครั้งที่ 56 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 19 ส.ค. 59)
ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 156 คน (ชาวม้ง ชาวเมี่ยน ชาวอีสานและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 55 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 10 ส.ค. 59)
ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 117 คน (ชาวม้งและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 54 โรงเรียนบ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 5 ส.ค. 59)
ระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 42 คน (ชาวลาวและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 52 และ 53 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา (ชาวม้ง, ชาวเย้า, ชาวอาข่าและชาวพื้นเมืองล้านนา)
วันที่ 12 ก.ค. 59 ระดับชั้น ม.1 จำนวน 120 คน
วันที่ 2 ส.ค. 59 ระดับชั้น ม.3 จำนวน 135 คน

ครั้งที่ 51 โรงเรียนบ้านแฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 6 ก.ค. 59)
ระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 52 คน (ชาวม้ง, ชาวเย้าและชาวพื้นเมืองล้านนา) น่าตื่นเต้นที่มีเจ้าหน้าที่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมสร้างสีสันในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ครั้งที่ 50 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 6 ก.ค. 59)
ระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 69 คน (ชาวม้ง, ชาวเย้าและชาวพื้นเมืองล้านนา) น่าตื่นเต้นที่มีเจ้าหน้าที่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมสร้างสีสันในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ครั้งที่ 49 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 29 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ปวช.1-2, ปวส.1 จำนวน 160 คน (ชาวม้ง, ชาวเย้าและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 48 โรงเรียนบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 24 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 75 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาและชาวอีสาน)

ครั้งที่ 47 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 24 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 65 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 46 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 22 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 98 คน (ชาวม้งและพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 45 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 8 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.5-6 และ มัธยมบางส่วน จำนวน 201 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 44 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 8 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 83 คน (ชาวม้งและพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 43 โรงเรียนปาณัทคุณา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 6 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 160 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 42 โรงเรียนบ้านฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 2 มิ.ย. 59)
ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 38 คน (ชาวม้ง และพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 41 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 31 พ.ค. 59)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 72 คน (ชาวเย้า, ม้ง และพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 40 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 31 พ.ค. 59)
ระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 37 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 39 หมู่บ้านหนอง ม.4 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 26 พ.ค. 59)
จำนวน 101 คน (ชาวไทลื้อและชาวพื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 38 โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา (วันที่ 2 มี.ค. 59)
จำนวน 63 คน (ชาวม้งทั้งหมด) น่าตื่นเต้นที่มีเจ้าหน้าที่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมสร้างสีสันในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ครั้งที่ 37 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 1 มี.ค. 59)
จำนวน 72 คน (พื้นเมืองล้านนาทั้งหมด) น่าตื่นเต้นที่มีเจ้าหน้าที่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมสร้างสีสันในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ครั้งที่ 36 หมู่บ้านฝายกวาง ม.1 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 24 ก.พ. 59)
จำนวน 114 คน (พื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 35 หมู่บ้านสันติสุข ม.11 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 11 ก.พ. 59)
จำนวน 45 คน (พื้นเมืองล้านนา-ลาวเวียงจันทร์ ทั้งหมด)

ครั้งที่ 34 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 9 ก.พ. 59)
จำนวน 47 คน (พื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 33 หมู่บ้านผาแดงล่าง ม.10 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 8 ธ.ค. 58)
จำนวน 50 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 32 หมู่บ้านน้ำยวนพัฒนา ม.19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 4 ธ.ค. 58)
จำนวน 56 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 31 หมู่บ้านห้วยสา ม.14 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 3 ธ.ค. 58)
จำนวน 44 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 30 หมู่บ้านปางถ้ำ ม.9 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 1 ธ.ค. 58)
จำนวน 53 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 29 หมู่บ้านประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 19 พ.ย. 58)
จำนวน 96 คน (ชาวม้งทั้งหมด)

ครั้งที่ 28 หมู่บ้านคุ้มเจริญ ม.17 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 17 พ.ย. 58)
จำนวน 44 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 27 ค่ายคริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์ ณ อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี (24 ต.ค. 58)
จำนวน 75 คน

ครั้งที่ 26 หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 12 ต.ค. 58)
จำนวน 40 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 25 หมู่บ้านหนองป่าแพะ ม.3 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 11 ต.ค. 58)
จำนวน 34 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 24 หมู่บ้านหนอง ม.2 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 6 ต.ค. 58)
จำนวน 29 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 23 ค่ายอนุชนคริสเตียนเชียงคำ ภูซาง ปง จัดที่คริสตจักรนิมิตสัมพันธ์ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 6 ต.ค. 58)
จำนวน 62 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนา, อีสาน, เย้า, ม้ง, อาข่า)

ครั้งที่ 22 หมู่บ้านผาแดงบน ม.11 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 5 ต.ค. 58)
จำนวน 27 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 21 หมู่บ้านร่องส้าน ม.8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 2 ต.ค. 58)
จำนวน 58 คน (ชาวอีสาน, ม้ง)

ครั้งที่ 20 หมู่บ้านร้อง ม.1 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 1 ต.ค. 58)
จำนวน 80 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 19 หมู่บ้านร่องส้าน ม.20 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 30 ก.ย. 58)
จำนวน 62 คน (ชาวอีสานทั้งหมด)

ครั้งที่ 18 หมู่บ้านใหม่ร่มเย็น ม.7 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 29 ก.ย. 58)
จำนวน 47 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 17 หมู่บ้านคุ้ม ม.6 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 28 ก.ย. 58)
จำนวน 81 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 16 หมู่บ้านประชาพัฒนา ม.21 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 27 ก.ย. 58)
จำนวน 101 คน (ชาวม้งทั้งหมด)

ครั้งที่ 15 หมู่บ้านต้นผึ้ง ม.16 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 23 ก.ย. 58)
จำนวน 89 คน (ชาวเย้าทั้งหมด)

ครั้งที่ 14 หมู่บ้านโจ้โก้ ม.4 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 22 ก.ย. 58)
จำนวน 50 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 13 หมู่บ้านสบสา ม.18 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 21 ก.ย. 58)
จำนวน 74 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 12 หมู่บ้านทุ่งรวงทอง ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 20 ก.ย. 58)
จำนวน 79 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 11 หมู่บ้านสบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 16 ก.ย. 58)
จำนวน 50 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 10 หมู่บ้านสันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (วันที่ 5 ก.ย. 58)
จำนวน 74 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 9 โรงเรียนม่อนแสงดาวธรรมชาติวิทยา (ศูนย์การศึกษาทางเลือก) ภายใต้สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.เชียงราย (วันที่ 1 ก.ย. 58)
จำนวน 6 คน (อาข่า, ลีซู, เมี่ยน, พื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 8 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (วันที่ 5 ส.ค. 58)
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จำนวน 77 คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 7 หอพักบ้านชาโลม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย (วันที่ 19 ก.ค. 58)
จำนวน 24 คน (ลาหู่, อาข่า, พื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (วันที่ 16 ก.ค. 58)
ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 80 คน (ม้ง, ลาหู่)

ครั้งที่ 5 หอพักนักเรียนทิโมธี และหอพักนักเรียนร่มพระคุณ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยจัดที่คริสตจักรแสงธรรม (วันที่ 14 ก.ค. 58)
จำนวน 34 คน (ม้ง, อาข่า, เย้า, จีนฮ่อ, พื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านสบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 10 ก.ค.58)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 125 คน (พื้นเมืองล้านนา-อีสาน, เย้า)

ครั้งที่ 3. โรงเรียนบ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา (วันที่ 2 ก.ค. 58)
ระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 108 คน (ม้ง, พื้นเมืองล้านนา)

ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา (วันที่ 16 มิ.ย. 58)
ระดับชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 61คน (ชาวพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด)

ครั้งที่ 1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (วันที่ 28 พ.ค. 58)
ระดับชั้น ป.5-ม.3 จำนวน 101 คน (ไทยใหญ่, มูเซอ, จีนฮ่อ, อาข่า, เย้า, พื้นเมืองล้านนา)

 

*สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่!
(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)
(คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

 

 

 

 

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD