แผนงานรณรงค์และป้องกัน

1.1 โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ (โรงเรียน / ชุมชน / องค์กรในพื้นที่)

*นำเสนอโครงการเฝ้าระวังภัยด้านการค้ามนุษย์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (23 ก.พ. 59)

*นำเสนอโครงการเฝ้าระวังภัยด้านการค้ามนุษย์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (28 มิ.ย. 59)

*กิจกรรมจัดบูธนิทรรศการความรู้ภัยด้านการค้ามนุษย์
– ครั้งที่ 1 ที่งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (31 ม.ค.- 7 ก.พ. 59)
– ครั้งที่ 2 ที่งานนิทรรศการแบ่งปันความรู้ ร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. สาขาพะเยา (24 พ.ค. 59)

แผนงานช่วยเหลือ

2.1 โครงการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้กับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง

2.2 โครงการมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นกับครอบครัวกลุ่มเสี่ยง

2.3 โครงการคุณแม่วัยเยาว์

2.4 โครงการบ้านสงเคราะห์และพักพิง (บ้านพักช่วยเหลือฉุกเฉินและดูแลกลุ่มเสี่ยง)

2.5 โครงการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วน (ฉุกเฉิน) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการเฉพาะกิจ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ให้ได้รับความปลอดภัย โดยประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่ของรัฐ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, DSI, องค์กรเครือข่าย ฯลฯ

กิจกรรมอื่นๆ
*รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานกับนายอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา (14 ก.ค. 58 และ 23 ธ.ค. 58)

*สวัสดีปีใหม่และรายงานผลกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น (ม.ค. 60)

*แนะนำมูลนิธิฯ ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา (5 ก.ค. 59)

*แนะนำมูลนิธิฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ุ6 ก.ย. 59)

*กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองล้อมรั้วด้วยรัก ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา (11 พ.ย. 59)

*กิจกรรมอบรมเยาวชน เรื่อง “การวางตัวที่เหมาะสมต่อเพื่อนต่างเพศ” ณ คริสตจักรแสงธรรม จ.พะเยา (12 พ.ย.59)

*กิจกรรมมอบของขวัญคริสตมาส ปี 2016
– ครั้งที่ 1 งาน “คริสตมาสรวมใจเป็นหนึ่ง” ณ ลานสนามหญ้า ร.ร.ล้านนาคริสเตียน บ้านทุ่งติ้ว อ.ภูซาง จ.พะเยา (11 ธ.ค. 59)
– ครั้งที่ 2 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ณ หอประชุมคริสตจักรแสงธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา (18 ธ.ค. 59 ช่วงเช้า)
– ครั้งที่ 3 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงบน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ณ หอประชุมในหมู่บ้าน (18 ธ.ค. 59 ช่วงบ่าย)
– ครั้งที่ 4 งานคริสตมาส “รำลึกพระคุณ” ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านห้วยส้าน อ.ภูซาง จ.พะเยา ณ หอประชุมในหมู่บ้าน (25 ธ.ค. 59)

*สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่!
(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD