เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับคริสตจักรแสงธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับเยาวชนในเรื่อง “การวางตัวที่เหมาะสมต่อเพื่อนต่างเพศ” จำนวน 34 คน เพื่อจุดมุ่งหมายในการป้องกันเยาวชนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันจะนำไปสู่การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อม โดยยึดหลักการตามบริบทของพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Bible)  มูลนิธิฯ ได้เชิญวิทยากรจากมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (YFC) จ.เชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

dsc_2934 dsc_2936 dsc_2817 dsc_2820 dsc_2824 dsc_2833 dsc_2842 dsc_2846 dsc_2871 dsc_2876 dsc_2885 dsc_2890 dsc_2891 dsc_2892 dsc_2900 dsc_2911 dsc_2922 dsc_2930

*สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่!
(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)
(คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

 

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD