บ้านสงเคราะห์และพักพิง (บ้านพักช่วยเหลือฉุกเฉิน และดูแลกลุ่มเสี่ยง)
ได้มีการปรับปรุงอาคารเก่าของผู้สนับสนุนท่านหนึ่ง เพื่อให้เป็นที่พักพิงฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่รอดพ้นจากขบวนการค้ามนุษย์ ผู้ถูกล่วงละเมิด อีกทั้งยังจัดสรรให้เป็นบ้านพักสำหรับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถดูแลในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กได้

*ในปัจจุบันได้เป็นเครือข่ายร่วมกับ OSCC ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลเชียงคำ และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร (แถวซ้าย ภาพในอดีต และแถวขวา ปรับปรุงแล้ว)

tile small

ขณะนี้บ้านพักพิงได้ดูแลเยาวชน, เด็กหญิงและเด็กชาย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง (ตามหลักสิทธิเด็กที่ควรจะได้รับ) จากจังหวัดเชียงราย-พะเยา-น่าน จำนวน 14 คน เพื่อเป็นที่พักปลอดภัยและส่งเสียให้ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อ (update 30 พ.ย. 59)

และช่วยเหลือหญิงที่ถูกล่วงเกินและทำร้าย มาอีก 1 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นสภาพจิตใจ

DSC_2477aDSC_4613aDSC_0080aDSC_0941DSC_0783b

เคสที่เคยดูแลอยู่ในบ้านพักพิง

*แม่และลูก 2 คน จาก จ.เชียงราย (ตั้งแต่ มี.ค.58-เม.ย.59) ปัจจุบันได้กลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว

*เด็กหญิง กลุ่มเสี่ยง 1 คน จาก จ.พะเยา (ตั้งแต่ พ.ค.58-มิ.ย.59) ปัจจุบันได้กลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว

*เด็กหญิง กลุ่มเสี่ยง จะถูกล่วงละเมิดซ้ำ 1 คน จาก จ.พะเยา (ตั้งแต่ พ.ค.-ส.ค. 59) ปัจจุบันได้กลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว

 

บ้านพักพิงได้จัดกระบวนการในการใช้ทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่ เป็นทั้งผู้ปกครอง ผู้สอน ผู้ดูแล และพ่อแม่อุปถัมภ์

SL370341a DSC_1032  DSC_0495 

และเราได้ใช้บ้านพักพิงเป็นสถานที่ในการพบเจอและรวมแต่ละเคส (ทั้งที่พักอยู่กับเราและที่พักอยู่กับครอบครัวของตนเอง) ในโอกาสและวาระพิเศษ เพื่อทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน เรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆ รวมทั้งในด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

DSC_0378aaaa DSC_0386ab DSC_0177aDSC_0486 DSC_0485 DSC_0490

*สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่!
(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)
(คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD