เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา มูลนิธิพร้อมด้วยทีมงานจากอเมริกา ได้มีโอกาสเข้าพบกับนายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อนำเสนอโครงการเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ให้กับโรงเรียนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของท่าน

(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)
(คลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD