กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองล้อมรั้วด้วยรัก
โดยความร่วมมือกับ ร.ร.ภูซางวิทยาคม อ.ภูซาง จ.พะเยา ทางมูลนิธิฯ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ภัยด้านการค้ามนุษย์และภัยจากสื่อออนไลน์ ให้กับผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้น ม.2 จำนวน 117 คน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา

dsc_2760 dsc_2769  dsc_2694 dsc_2697 dsc_2705 dsc_2709 dsc_2710 dsc_2712 dsc_2722 dsc_2731dsc_2779dsc_2767

คลิ๊ก! ดูรูปโครงการรู้เท่าทันเฝ้าระวังภัย ด้านการค้ามนุษย์ ครั้งอื่นๆ
(หรือคลิ๊ก! ดูรูปโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม)

*สนใจร่วมบริจาค คลิ๊กที่นี่!
(คลิีก! กลับไปหน้าแรกของเวปไซด์)

HELP US FIGHT HUMAN TRAFFICKING

SPREAD THE WORD